1. Öğrenme nedir?

Öğrenme, deneyimler sonucunda insan davranışında meydana gelen kalıcı davranış değişiklikleridir. Bir bilgi ve becerinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için davranış değişikliği sağlaması ve bu davranış değişikliğinin uzun süreli olması gerekir. Yeni öğrenme deneyimleri, insanların kapasitelerini geliştirir ve daha önce yapamadıkları davranışları yapabilir hale gelirler.

Öğrenme ile ilgili davranışsal, duyuşsal, bilişsel ve nörofizyolojik temelli öğrenme teorileri vardır. Davranışsal kuramcılar, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurarak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değişikliğinin gerekli olduğunu kabul ederler. Bilişsel kurama göre öğrenme, bireyin etrafında gerçekleşen olaylara anlam yüklemesidir. Diğer yandan, duyuşsal öğrenme kuramcıları ise öğrenmenin doğasından çok problemleri ile ilgilenirler. (Lave, 2009; De Houwer, J., Barnes-Holmes, D., & Moors, 2013).

Skip to content