Proje Hakkında

TR ve AB’deki STK’lar ve kamu kuruluşları arasında engellilik haklarıyla ilgili sivil toplum diyaloğunun iyileştirilmesine katkıda bulunmak, Avrupa düzeyindeki araçların önemi ve AB Müktesebatı Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam’da belirtildiği gibi çeşitli sektörlerin katılımı ile yerel eylemlerin gerekliliğinin altını çizmek.

STK’ların ve kamu kurumlarının AB müktesebatı “Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam” kapsamında belirtilen haklardan engelli bireyler ve ailelerinin tam olarak yararlanma kapasitelerinin geliştirilmesi.Türkiye ve Romanya’da engellilik alanında çalışan STK’lar ve kamu kuruluşları arasında yeni ortaklıklar ve diyalog kurmak. Türkiye ve Romanya’da engellilik alanında çalışan STK’lar ve kamu kuruluşları arasında yeni ortaklıklar ve diyalog kurmak.

Proje Hedefleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumları

Yerel Kamu Otoriteleri Temsilcileri

Eğitmenler ve Gençlik Çalışanları

“Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan, birlikte gidelim”. 

Afrika Atasözü

Ana Faaliyetler

12 aylık faaliyet planının 4 kilometre taşı bulunmaktadır.

Diyalog & Ağ İletişimi

2 Arama Konferansı (Mersin'de 1 ve Köstence'de 1) diyalog ve ağ kurma sürecinin ilk adımı olarak gerçekleştirilecektir.

Geliştirme

Engeli olan Bireyler ve aileleri ile çalışan eğitmenlerin, daha sonraki çalışmalarında metodolojik ihtiyaçlarına cevap vermek için, engellilik hakları, aktif katılım ve vatandaşlık gibi konularda Eğitim Modülünün İçerik Geliştirmesi yapılacak ve Eğitmen Eğitimi El Kitabı hazırlanacaktır.

Kapasite Geliştirme

Mersin'de Uluslararası Eğitmen Eğitimi: Türkiye ve Romanya'daki STK'lardan ve kamu kurumlarından 18 eğitmen / gençlik çalışanı, metodolojik kapasitelerini geliştirmek ve Engellilik hakları, Yaygın Eğitim, Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi, aktif katılım ve vatandaşlık üzerine bir Eğitmen Eğitimi programına katılacak.

AB-TR Farkındalığı ve Yaygınlaştırma

İyi uygulamaları paylaşmak ve paydaşlar arasında ağ oluşturmak için Romanya'da yapılacak Çalışma Ziyareti sırasında "Engellilik Alanında Avrupa İşbirliği" Semineri düzenlenecektir.

Eğitmen Eğitimi için E-Öğrenme Süreci

Bu eğitmenlerin öğrenme süreci, diğer eğitmenlerle küçük gruplar halinde çalışarak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri için açık alan sağlayacak çevrimiçi öğrenme platformu ile devam edecek.

Romanya'da Çalışma Ziyareti

STK Yöneticilerinin yerel gerçekliklerini Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalarına ve engellilik alanında Avrupa boyutunda düzenlenen faaliyetler hakkındaki farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olmak.

Proje Aktiviteleri

Başlangıç toplantısı

Başlangıç Toplantısı 27-28-31 Mayıs ve 4 Haziran 2021 tarihlerinde Proje konsorsiyum temsilcilerinin katılımıyla online platformda gerçekleştirildi.

Arama Konferansı

28 Haziran 2021'de Köstence'de ve 13 Temmuz 2021'de Mersin'de STK'lar, kamu kurumları ve engelli aile bireylerinin katılımıyla iki Arama Konferansı düzenlendi.

Eğitmen Eğitimi

Eğiticilerin Eğitimi 18-24 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin'de 20 STK ve kamu kurumu temsilcisi ile gerçekleştirildi.

Skip to content