Proje Hakkında

Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım

TR2016/DG/03/A1-01/298

Süre : 12 Ay
Başvuran Kurum : EBAGEMEngeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi
Program : AB-Türkiye arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı – CSD-VI.
Proje Ortağı : Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre Tineri – ADAPTO (Romanya)
Proje İştirakçileri : Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir İlçe Belediyesi

Genel Amaç

TR ve AB’deki STK’lar ve kamu kuruluşları arasında engellilik haklarıyla ilgili sivil toplum diyaloğunun iyileştirilmesine katkıda bulunmak, Avrupa düzeyindeki araçların önemi ve AB Müktesebatı Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam’da belirtildiği gibi çeşitli sektörlerin katılımı ile yerel eylemlerin gerekliliğinin altını çizmek.

Özel Hedefler

STK’ların ve kamu kurumlarının AB müktesebatı “Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam” kapsamında belirtilen haklardan engelli bireyler ve ailelerinin tam olarak yararlanma kapasitelerinin geliştirilmesi.

Türkiye ve Romanya’da engellilik alanında çalışan STK’lar ve kamu kuruluşları arasında yeni ortaklıklar ve diyalog kurmak.

Türkiye’nin AB’ye katılımı ve AB müktesebatı “Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam” engelli hakları kapsamında farkındalığı artırmak.

Ana Faaliyetler

12 aylık faaliyet planının 4 kilometre taşı bulunmaktadır.

Diyalog ve Ağ İletişimi:
– 2 Arama Konferansı (Mersin’de 1 ve Köstence’de 1) diyalog ve ağ kurma sürecinin ilk adımı olarak gerçekleştirilecektir. Bu konferansları gerçekleştirmek için öncelikli hedefimiz, Engeli Olan Bireyleri (EoB) hedefleyen sosyal politikaların oluşturulması, EoB’yi ve ailelerini hedefleyen olayların / etkinliklerin belirlenmesi ve engellilik alanında AB müktesebatı faslına ilişkin stratejilerin gerçekleştirilmesi konusunda, yerel kuruluşlara, yerel düzeydeki mevcut durum hakkında daha fazla bilgi edinmek için açık alan sağlamaktır.

– “Engelsiz Ağ” oluşturulması: Türkiye’de engellilik alanında çalışan 20 kuruluş, Romanya’da engellilik alanında çalışan 15 kuruluş ağ oluşturma faaliyetlerine davet edilecek.

-Romanya’da Çalışma Ziyareti: STK Yöneticilerinin yerel gerçekliklerini Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalarına ve engellilik alanında Avrupa boyutunda düzenlenen faaliyetler hakkındaki farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olmak. Bu faaliyet aynı zamanda STK Yöneticilerinin ve personelinin kurumsal kapasitesini artırmak için iletişim ve yapılandırılmış diyalog üzerine çalıştayları da içerecektir.

Yapılandırılmış Diyalog Toplantıları (Platform Toplantıları): Yerel girişimleri artırmak ve engelli bireylerin ve ailelerinin haklarından tam olarak yararlanmaları için aktif aktörlerin yapılandırılmış diyalog kapasitelerini geliştirmek amacıyla 3 platform toplantısı düzenlenecek. Bu toplantıların katılımcıları, her iki ülkede de düzenlenecek Arama Konferanslarından seçilecektir. Bu toplantıların sonunda ilgili paydaşlar, bu platformu sürdürmek için kısa ve orta vadeli planlar hazırlayacak ve ilerleyen yıllarda sosyal politika faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

Geliştirme:

– Engeli olan Bireyler ve aileleri ile çalışan eğitmenlerin, daha sonraki çalışmalarında metodolojik ihtiyaçlarına cevap vermek için, engellilik hakları, aktif katılım ve vatandaşlık gibi konularda Eğitim Modülünün İçerik Geliştirmesi yapılacak ve Eğitmen Eğitimi El Kitabı hazırlanacaktır.

Kapasite Geliştirme:

-Mersin’de Uluslararası Eğitmen Eğitimi: Türkiye ve Romanya’daki STK’lardan ve kamu kurumlarından 18 eğitmen / gençlik çalışanı, metodolojik kapasitelerini geliştirmek ve Engellilik hakları, Yaygın Eğitim, Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi, aktif katılım ve vatandaşlık üzerine bir Eğitmen Eğitimi programına katılacak.

– Eğitmen Eğitimi için E-Öğrenme Süreci: Bu eğitmenlerin öğrenme süreci, diğer eğitmenlerle küçük gruplar halinde çalışarak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri için açık alan sağlayacak çevrimiçi öğrenme platformu ile devam edecek.

-200 Gençlik Çalışanı için Yerel Eğitimler ve E-Öğrenme Süreci: Eğitmen Eğitimi Programını alan 18 eğitmen, Türkiye ve Romanya’da 200 gençlik çalışanı için erişilebilir koşullarda yerel eğitimler uygulayacak ve öğrenim süreçleri e-öğrenme sürecinde devam edecektir.

AB-TR Farkındalığı & Yaygınlaştırma

-İyi uygulamaları paylaşmak ve paydaşlar arasında ağ oluşturmak için Romanya’da yapılacak Çalışma Ziyareti sırasında  “Engellilik Alanında Avrupa İşbirliği” Semineri düzenlenecektir.

-Eğitim El Kitabı, Engeli olan Bireyler ve ailelerini hedefleyen etkinlikler düzenleyen 300 paydaş ile paylaşılacaktır.

– Bu e-öğrenme platformunun proje bittikten sonra da engellilik alanındaki çeşitli aktif aktörler tarafından kullanılmasını sağlamak için test edilmiş e-öğrenme ve açık çağrılar ile tanıtılacaktır.

-Sosyal Politikalar ve Yapılandırılmış Diyalog Temelleri Kitapçığı ilgili tüm paydaşlarla paylaşılacaktır. Engelli hakları ve aktif katılım ile ilgili animasyon filmleri oluşturulacaktır.

– Sürdürülebilir Diyalog için Köprü Zirvesi, Mersin’de ilk kez 8 uluslararası engelli ağı temsilcisinin de katılımı ile tüm gün özellikle engelli ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Proje Ekibi

Proje Direktörü:

M. Volkan MÜDERRİSOĞLU

EBAGEM Genel Koordinatörü :

Zeliha ELDEM

ADAPTO Genel Koordinatörü :

Raluca OANCEA

Proje Asistanı: :

Zeynep ÖZTÜRK

Proje Asistanı: :

Sebastian Alexandru TRAISTARU

Eğitmen :

Necmi TURGUT

Eğitmen :

Deniz YILMAZ
Skip to content