6. Öğrenmenin Hedefleri Nelerdir?

Öğrenme hedefleri, öğrenenlerin bir eğitimin sonunda gerçekleşen etkinlikler, öğretme ve öğrenme sonucunda neler yapabileceklerine ilişkin kısa, açık ve spesifik ifadelerdir. Bunlara bazen öğrenme sonuçları denir. Kullandığınız öğrenme hedefi veya hedefleri üç öğrenme alanına dayalı olabilir. Bunlar bilgi, beceriler ve tutumlardır.

Bir eğitim hedefi için gereken öğrenme düzeyini anlamak, bir müfredatın başarılı bir şekilde planlanması için kritik öneme sahiptir. Her eğitim, Bloom’un Taksonomi piramidinin tabanından başlamalı ve bir sonraki seviyeye tırmanmadan önce sağlam bir temel oluşturmalıdır. Benjamin Bloom, sınıf durumlarında gerekli olan akıl yürütme becerilerinin düzeylerini sınıflandırmak için 1950’lerde kendi adını verdiği taksonomisini yarattı. Taksonomide her biri bir öncekinden daha yüksek bir soyutlama gerektiren altı seviye vardır. Bu seviyeler sırasıyla bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmedir. Daha sonra bu seviyelerde bazı değişiklikler olmuş ve tüm seviyeler fiil olarak yeniden adlandırılmıştır. Seviyeler; hatırlamak, anlamak, uygulamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak olarak değişmiştir.

Bloom’s Taxonomy (Armstrong, 2016)

Eğitim programından önce, yukarıda belirtilenlere ek olarak öğrenme hedeflerinizi tanımlamanız önemlidir. Planlamanıza öğrenme hedefleriyle başlamak, görevlerinizin ve etkinliklerinizin uygun olduğundan emin olmanıza ve katılımcılarınızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bir öğrenme hedefi, ‘bilmek’ veya ‘anlamak’ ifadelerini içermemeli, bunun yerine ‘ifade etmek’, ‘açıklamak’, ‘özetlemek’, ‘listelemek’ veya ‘açıklamak’ gibi aktif fiilleri içermelidir. Nesnel olarak ölçülmesi zor fiilleri kullanmaktan kaçının. Aşağıdaki fiillerin değerlendirilmesi ve ölçülmesi zordur ve bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır:

  • Bilmek, kavramak, anlamak, takdir etmek, aşina olmak, çalışmak, farkında olmak, tanışmak, bilgi edinmek, içermek, öğrenmek, farkına varmak.

Bilmek ve anlamak, açıkça görülen bir ‘faaliyeti’ belirtmez ve bilme ve anlama öğrenmeyi desteklese de, hedefler her zaman aktif yapma fiilleri kullanılarak yazılır. Aşağıdaki maddeler, öğrencilerinizin yapmasını istediğiniz ve yapmanız gereken ifadelerdir:

  • Açıkça ifade edin.
  • Bir eylemi tanımlayın veya tanımlayın.
  • Ölçülebilirlik, zaman, yer, miktar ve/veya sıklık açısından öğrenme hedeflerini belirleyin.
  • Farklı olun.

Ölçülebilir Eylem Sözcüklerinin Örnekleri

Açıklamak

Göstermek

Analiz etmek

Formüle etmek

Tartışmak

Karşılaştırmak

Farklılaştırmak

Tanımlamak

Adlandırmak

İncelemek

Değerlendirmek

Tanımlamak

Tasarlamak

İfade etmek

Listelemek

Alonso, López, Manrique & Viñes (2008)

Skip to content