Despre Proiect

Să contribuie la îmbunătățirea dialogului societății civile între ONG-uri și organizațiile publice din Turcia și din Uniunea Europeană cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, totodată subliniind importanța instrumentelor la nivel european și necesitatea acțiunilor locale în cadrul implicării unor sectoare variate, așa cum este menționat în Capitolul 19: Politica socială și Forța de Muncă.

  1. Dezvoltarea și colaborarea dialogului și parteneriatului între EBAGEM și ADAPTO stabilite în programul Erasmus+.
  2. Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a instituțiilor publice de a exploata pe deplin drepturile indivizilor cu dizabilitati și familiile acestora în cadrul Uniunii Europene „Capitolul 19: Politica socială și ocuparea forței de muncă”.
  3. Stabilirea de noi parteneriate și un dialog durabil între ONG-uri și organizații publice din domeniul dizabilităților în Turcia și România. 
  4. Creșterea gradului de conștientizare a aderării Turciei la Uniunea Europeană și a drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul acquis-ului Uniunii Europene Capitolul 19: Politica socială și ocuparea forței de muncă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Organizațiile Societății Civile

Instituțiile Publice

Reprezentanții Autorităților Locale

Formatorii și Lucrătorii din Domeniul Tineretului

“Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi cu cineva”

Proverb African

Activitățile Principale

Există 4 etape ale unui plan de acțiune de 12 luni.

Dialog și Crearea de Rețele

Două Conferințe de constatare a faptelor (1 la Mersin și 1 la Constanța) vor fi realizate ca prim pas al procesului de dialog și creare de rețele.

Dezvoltarea

Elaborarea conținutului Modulului de Formare și Manualului de Formare a Formatorilor se va face pentru a răspunde nevoilor metodologice ale formatorilor în activitățile lor ulterioare cu persoanele cu dizabilități și familiile acestora despre astfel de subiecte: drepturile persoanelor cu dizabilități, participarea activă și cetățenia.

Construirea Capacității

Formarea Internațională a Formatorilor în Mersin: 18 formatori/lucrători de tineret din ONG-uri și instituții publice din Turcia și România vor participa la un program de Formare pentru Formatori (ToT) pentru a-și dezvolta capacitățile metodologice și pentru a se instrui despre drepturile persoanelor cu dizabilități, educație non-formală, învățarea prin experiență, metodologie, participare și participare activă.

Conștientizarea și Diseminarea Uniunea Europeană -Turcia

Seminarul „Cooperare europeană în domeniul dizabilității” din România va avea loc în cadrul vizitei de studiu pentru a împărtăși bunele practici și pentru a stabili o rețea între părțile interesate.

Procesul E-learning pentru ToT

Procesul de învățare al celor 18 formatori va continua pe platforma de învățare on-line, care le va oferi un spațiu deschis pentru a-și transforma cunoștințele teoretice în practici, lucrând în grupuri mici cu alți formatori.

Vizita de Studiu în România

Ajută administratorii ONG-urilor să-și compare realitatea locală cu cea a țărilor europene și să-și sporească gradul de conștientizare cu privire la activitățile organizate în domeniul dizabilității în dimensiune europeană.

Activitățile Proiectului

Întâlnirea de Lansare

Întâlnirea de Lansare a avut loc pe platforma on-line cu participarea reprezentanților consorțiului Proiectului în perioada 27-28-31 mai și 4 iunie 2021.

Conferința de Constatare a Faptelor

Au avut loc două conferințe de Constatare a Faptelor la Constanța în data de 29 iunie 2021 și la Mersin în data de 13 iulie 2021, cu participarea ONG-urilor, instituțiilor publice, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care au membri de familie cu dizabilități.

Formarea Formatorilor

Instruirea formatorilor a avut loc la Mersin cu 20 de reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, eveniment desfășurat în perioada 18-24 august 2021.

Sari la conținut